Top of the page
Start od the content

Resources for learning

Web de la Universitat de Lleida. És accessible al públic en general. Proporciona tota la informació d’interès sobre la Universitat, els seus centres i les seues activitats: http://www.udl.cat. 

Intranet. La intranet de la Universitat de Lleida està integrada per diversos espais als quals únicament poden accedir els usuaris que tenen assignat un nom d'usuari a la xarxa de la UdL, és a dir, qualsevol persona que pertanyi a qualsevol unitat estructural, centre, departament o òrgan de govern de la UdL.

Correu electrònic. Tots els membres de la Universitat de Lleida —alumnes, professors i personal d'administració i serveis— tenen un compte de correu electrònic, al qual també poden accedir via web des de l'exterior:http://correu.udl.cat.

Campus Virtual (plataforma SAKAI). El Campus Virtual és una eina de suport a la docència que permet desenvolupar formació semipresencial i no presencial, així com oferir diferents eines de suport a la docència presencial com a eina de recursos i disposició de tota la informació necessària per a l’assignatura (planificació docent, agenda, anuncis, activitats en línia, fòrums, entre altres).

Programa NÈSTOR: L'objectiu és donar suport a l'estudiantat durant el procés de formació integral mitjançant l'orientació acadèmica i professional, perquè pugui prendre decisions ben fonamentades durant la carrera universitària, com a futur professional i com a ciutadà.

Biblioteca. La Universitat de Lleida té el Servei de Biblioteca i Documentació (SBD), reconegut amb la certificació de qualitat de l'ANECA des de 2003. A través del SBD s’ofereixen diferents serveis, als quals es pot accedir mitjançant la pàgina web de la Biblioteca (http://www.bib.udl.cat). També disposa de la Biblioteca digital que possa a disposició dels usuaris una sèrie de documents que poden ser consultats en línia

On the Igualada-UdL Campus, the Faculty of Nursing and Physiotherapy is located at La Teneria (Pl. del Rei, 15-08700 Igualada).

Teaching classrooms. 2 with capacity for 50 students, 2 with capacity for 28 students, 1 with capacity for 36 students, 1 with capacity for 27 students and 1 with capacity for 24 students.

Seminar classrooms. 1 with capacity for 30 students, 1 with capacity for 29 students, 1 with capacity for 28 students.

The classrooms have two whiteboards, and in each classroom there is a fixed projector and a short-distance multimedia projector and a desktop computer for the teacher connected to the centre's computer network.

Classroom with stretchers. In order for students in both the Nursing Degree and the Double Degree in Human Nutrition and Dietetics and Physiotherapy to be able to carry out theoretical-practical sessions or practice skills, in a fully prepared and qualified classroom in the same center where the theoretical part is taught. of the subjects.

The spaces / resources for Nursing students are located on the second floor of the building. While those intended for the double Degree in Human Nutrition and Dietetics and Physiotherapy, are located on the third floor of the building.

The teachers' offices are located in the same building.

Common areas. Equipped with chairs, tables and sofas, which allow students to meet between classes or the possibility of working in groups. A printer-photocopier is also available in these common areas for student use.

Study room. With capacity for 12 people.

Event's Hall. Located on the ground floor, with a capacity for about 60 people, where you can make presentations, exams or any activity that involves a larger influx of attendees.

The furniture is not attached to the floor, which allows greater versatility in the classroom and, therefore, a better application of the new teaching methodologies that will allow the student to achieve the skills and abilities of the new curricula.

In addition, the city of Igualada has other teaching facilities, located at Pla de la Massa (Av. Pla de la Massa, 8 – 08700 Igualada).

This is where the degree classes related to engineering at the Polytechnic School and the Faculty of Law, Economics and Tourism are held. Count with:

-       11 teaching classrooms, with a global capacity of 365 people.

-       Research laboratories.

-       1 computer room with a total of 24 computers

-       Fwgood Room, which is commonly used as a dining room and study room for students.

-       1 fully equipped function room.

-     1 fully equipped library.

Computer room. La Teneria has a computer room equipped with 24 computers where students can use all the technological tools that the University of Lleida offers its students to add value to their studies and to expand their knowledge by consulting funds / computer databases, among other available resources. Also offering the possibility of being able to carry out work that needs computer support in the same center where the corresponding theory is taught.

The classroom has two whiteboards, a projector fixed to the ceiling of the classroom and a computer fixed to the teacher. 

Library. Located in Pla de la Massa, it has the necessary bibliographic material for the development of tasks related to study, research and teaching and is part of the UdL’s network of libraries. It has an area of ​​340 m2, and has 43 reading points (in the absence of better redistribution of space), several computers, a printer-photocopier. 

The library's collection specializes in tanning, chemistry, industrial engineering, and paper and graphic arts, subjects taught at the EEI. It currently contains a collection of 6032 documents (including books recommended in teaching guides, reference works, technical regulations, journals, directories, conferences, etc.), 22 titles of technical journals, of which 12 are subscribed and 10 are free and received periodically, as well as final degree projects.

4DHealth (Passeig Verdaguer 130 – 08700 Igualada). It is a reference center in clinical simulation field, where students carry out part of their internships. It is the first simulated hospital in Europe with almost real scenarios. The center, where everything is real except the patients, has been created with the aim of reducing human errors in the field of health. It is located in the facilities of the old Hospital of Igualada and has more than 3,000 m2 of surface distributed on 3 floors, which includes corridors, waiting rooms and elevators. The facilities have the corresponding medical equipment and audiovisual systems that allow you to see and hear all activity in the center. The purpose is pre-clinical training of students based on patient safety and simulation.

This is an added value due to the fact that in case of need, there is the possibility of being able to use these facilities to perform certain acts, classes or activities.

  • La Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia  forma part del Campus de Ciències de la Salut i està ubicada al Carrer de Montserrat Roig, 2,  25198 de Lleida,  és un edifici de recent construcció de 4 plantes, on hi ha: 5 aules, 3 seminaris, 2 aules de demostració (laboratori), per a pràctiques clíniques simulades, el Consell de l’Estudiantat, el Departament d’Infermeria i la Consergeria.

També estan ubicades: la Biblioteca “Jaume d’Agramunt” i les aules d’informàtica de Ciències de la Salut.

  La Facultat de Medicina, també està ubicada en el mateix recinte on disposem de dependències complementàries d’ús comú per ambdues Facultats, com:
- L'àrea de Gestió Acadèmica (negociat d'alumnes de alumnos)
- Àrea Econòmica
- Aula Magna
- Aules
- Sala d'estudis
- Seminaris
- Servei de repografia
- Punt d'informació del Campus
- Dependèncias del Decanat de la Facultat (entresol)
- Coordinació
- Sala de Juntes de la Facultat (E-06) 

Al 3r. pis de la Facultat de Medicina s'ha incorporat una aula especial on els alumnes del Grau en Fisioteràpia realitzen les pràctiques simulades.

  L’experiència clínica de l’estudiantat d’infermeria i de fisioteràpia està garantida per la realització de pràctiques en els serveis de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, situat dins del campus en el qual el nostre Centre compta amb una Unitat Docent de suport per a les pràctiques clíniques. En aquesta Unitat Docent s’hi troba, a més de les aules, la sala d’usuaris d’i nformàtica, el Laboratori d’Habilitats, els despatxos del professorat del Departament d’Infermeria; així com la Unitat de Recerca Biomèdica i una cafeteria. Les pràctiques es realitzen també a l’Hospital Santa Maria, als centres d’Atenció Primària de Salut de diferents localitats de la província, i també en centres sociosanitaris i clíniques privades.
 
Totes les aules d'informàtica estan dotades d’instal·lació fixa de canó digital per a connexió a l'ordinador i pantalla de projecció. Aquestes aules tenen, en determinades hores, personal de suport a l'alumnat (becaris).

La majoria d’aules tenen: ordinador fix, megafonia, instal·lació de so amb amplificador i altaveus, instal·lació fixa de canó digital per a connexió a l'ordinador i pantalla de projecció.

A totes les aules hi ha punts de connexió a la xarxa informàtica de la UdL, a més de la connexió Wi-Fi, que es pot utilitzar en tots els espais comuns i a les aules d'informàtica.
 

Laboratoris estan situats a la Facultat de Medicina (Seu Central). 
- L'aula de microscòpia, amb 25 microscopis binoculars, un videomicroscopi, lupes binoculars, un microscopi de fluorescència i un de contrast de fase.
- Un laboratori polivalent per a la preparació de mostres de microscòpia, cultius cel·lulars i la realització de pràctiques de microbiologia, genètica i biologia molecular.
- Un laboratori per a realització de pràctiques de bioquímicca, fisiologia i biofísica.

L' Osteoteca també està situada a l'edifici de la Facultat de Medicina (Seu Central), amb 6 taules hexagonals d'estudi, 4 negatoscopis (2 de 4 cossos i 2 de 2 cossos) i un sistema de projecció per ordinador.

Sala de dissecció. Situada a la Facultat de Medicina (Seu Central), amb tres estances:
- Àrea d'entrada, amb rentamans.
- Àrea docent, amb 5 taules de dissecció, una taula de microdissecció, 3 negatoscopis (de 4 cossos cada un), i un sistema de projecció per ordinador.
- Àrea tècnica, amb les cambres frigorífiques i tots els dispositius necessaris per preparar i emmagatzemar els cadàvers i les disseccions.

Àrea docent específica de simulacions clíniques Situada a la Unitat Docent de l'HUAV. Està formada per sis dependències, dues dels quals es destinen als simuladors robotitzats d'alta gamma (tipus SIMAN® i AKM8481-S®) i la resta d'espais simulen consultes i una sala d'operacions.

Aula de videoconferencies  A l'Edifici Annex a la Unitat Docent de l'HUAV.