Start od the content

Syllabus and course guides


Pla d'estudis nou

Els estudis de Grau en Nutrició Humana i Dietètica tenen 240 ECTS a cursar, igual que els estudis de Grau en Fisioteràpia. Aquest doble itinerari permet obtenir tots dos graus cursant 375 ECTS distribuïts en un mínim de cinc cursos. La taula següent recull un resum de la quantitat de crèdits cursats:

Denominació del mòdul

ECTS

Assignatures comunes cursades al Grau en Fisioteràpia

54

Assignatures comunes cursades al Grau en Nutrició Humana i Dietètica

57

Assignatures especifiques del Grau en Fisioteràpia

138

Assignatures especifiques del Grau en Nutrició Humana i Dietètica

126

SUMA TOTAL CRÈDITS

375

 

 

Pla d'estudis grau Fisioteràpia versus grau Nutrició Humana i Dietètica

Assignatures equivalents entre ambdós graus

Pla d'estudis

 

PREREQUISITS I COREQUISITS: algunes assignatures del Pla d'Estudis tenen prerequisits i corequisits de matriculació. Per a poder matricular-se d'una determinada assignatura l'alumne haurà de tenir aprovades les assignatures que li són prerequisit i haurà de matricular les assignatures que li són corequisit.

 

Esquema del pla d'estudis nou (Inici dels estudis curs 2018-19 i posteriors)

GUIES DOCENTS DEL CURS 2019-2020
PRIMER CURS
Primer quadrimestre
Codi Assignatura Guies Tipus ECTS Cursada a
102700 Estructura del cos humà 1 Guia docent FB 9 Fisioteràpia
102702 Funció del cos humà 1 Guia docent FB 6 Fisioteràpia
102709 Fonaments de Fisioteràpia 1 Guia docent FE 6 Fisioteràpia
100602 Química bàsica Guia docent FB 6 Nutrició-Dietètica
100607 Antropologia Guia docent FB 6 Nutrició-Dietètica
100601 Biologia i genètica Guia docent FB 9 Nutrició-Dietètica
Total ECTS 1r. quadrimestre   42  

 

Segon quadrimestre
Codi Assignatura Guies Tipus ECTS Cursada a
102703 Funció del cos humà 2 Guia docent FB 6 Fisioteràpia
102711 Valoració en Fisioteràpia 1 Guia docent FE 6 Fisioteràpia
102710 Fonaments en Fisioteràpia 2 Guia docent FE 6 Fisioteràpia
102701 Estructura del cos humà 2 Guia docent FB 6 Fisioteràpia
102705 Física i Biomecànica Guia docent FB 6 Fisioteràpia
100600 Bioquímica i metabolisme Guia docent FB 9 Nutrició-Dietètica
Total ECTS 2n. quadrimestre   39  

 


 

SEGON CURS
Tercer quadrimestre
Codi Assignatura Guies Tipus ECTS Cursada a
100638 Bromatologia Guia docent FO 9 Nutrició-Dietetíca
100642 Nutrició Guia docent FO 9 Nutrició-Dietètica
102706 Fisiopatologia 1 Guia docent FB 6 Fisioteràpia
102712 Valoració en Fisioteràpia 2 Guia docent FO 6 Fisioteràpia
102713 Procediments generals en fisioteràpia 1 Guia docent FO 6 Fisioteràpia
Total ECTS 3r. quadrimestre   36  

 

Quart quadrimestre
Codi Assignatura Guies Tipus ECTS Cursada a
100609 Processat d'aliments Guia docent FO 6 Nutrició-Dietètica
100610 Microbiologia i parasitologia dels aliments Guia docent FO 9 Nutrició-Dietètica
100640 Avaluació de l'estat nutricional Guia docent FO 3 Nutrició-Dietètica
102707 Fisiopatologia 2 Guia docent FB 6 Fisioteràpia
102714 Procediments generals en fisioteràpia 2 Guia docent FO 6 Fisioteràpia
102716 Bases nutricionals i farmacològiques en fisioteràpia Guia docent FO 6 Fisioteràpia
Total ECTS 4rt. quadrimestre   36