Start od the content

Pla d'estudis i guies docents


Pla d'estudis antic

Els estudis de Grau en Nutrició Humana i Dietètica tenen 240 ECTS a cursar, igual que els estudis de Grau en Fisioteràpia. Aquest doble itinerari permet obtenir tots dos graus cursant 375 ECTS distribuïts en un mínim de cinc cursos. La taula següent recull un resum de la quantitat de crèdits cursats:

Denominació del mòdul

ECTS

Assignatures comunes cursades al Grau en Fisioteràpia

54

Assignatures comunes cursades al Grau en Nutrició Humana i Dietètica

57

Assignatures especifiques del Grau en Fisioteràpia

138

Assignatures especifiques del Grau en Nutrició Humana i Dietètica

126

SUMA TOTAL CRÈDITS

375

 

 

Pla d'estudis grau Fisioteràpia versus grau Nutrició Humana i Dietètica

Assignatures equivalents entre ambdós graus

Pla d'estudis

PREREQUISITS I COREQUISITS: algunes assignatures del Pla d'Estudis tenen prerequisits i corequisits de matriculació. Per a poder matricular-se d'una determinada assignatura l'alumne haurà de tenir aprovades les assignatures que li són prerequisit i haurà de matricular les assignatures que li són corequisit.

 

Esquema del pla d'estudis antic (Inici dels estudis curs 2016-17 i 2017-18)

GUIES DOCENTS DEL CURS 2019-2020
PRIMER CURS
Primer quadrimestre
Codi Assignatura Guies Tipus ECTS Cursada a
102700 Estructura del cos humà 1 Guia docent FB 9 Fisioteràpia
102702 Funció del cos humà 1 Guia docent FB 6 Fisioteràpia
102709 Fonaments de Fisioteràpia 1 Guia docent FE 6 Fisioteràpia
100602 Química bàsica Guia docent FB 6 Nutrició-Dietètica
100607 Antropologia Guia docent FB 6 Nutrició-Dietètica
100601 Biologia i genètica Guia docent FB 9 Nutrició-Dietètica
Total ECTS 1r. quadrimestre   42  

 

Segon quadrimestre
Codi Assignatura Guies Tipus ECTS Cursada a
102703 Funció del cos humà 2 Guia docent FB 6 Fisioteràpia
102711 Valoració en Fisioteràpia 1 Guia docent FE 6 Fisioteràpia
102710 Fonaments en Fisioteràpia 2 Guia docent FE 6 Fisioteràpia
102701 Estructura del cos humà 2 Guia docent FB 6 Fisioteràpia
102705 Física i Biomecànica Guia docent FB 6 Fisioteràpia
100600 Bioquímica i metabolisme Guia docent FB 9 Nutrició-Dietètica
Total ECTS 2n. quadrimestre   39  

 


 

SEGON CURS
Tercer quadrimestre
Codi Assignatura Guies Tipus ECTS Cursada a
100608 Bromatologia Guia docent FO 10 Nutrició-Dietètica
100616 Nutrició Guia docent FO 11 Nutrició-Dietètica
102706 Fisiopatologia 1 Guia docent FB 6 Fisioteràpia
102712 Valoració en Fisioteràpia 2 Guia docent FO 6 Fisioteràpia
102713 Procediments generals en fisioteràpia 1 Guia docent FO 6 Fisioteràpia
Total ECTS 3r. quadrimestre   39  

 

Quart quadrimestre
Codi Assignatura Guies Tipus ECTS Cursada a
100609 Processat d'aliments Guia docent FO 6 Nutrició-Dietètica
100610 Microbiologia i parasitologia dels aliments Guia docent FO 9 Nutrició-Dietètica
102707 Fisiopatologia 2 Guia docent FB 6 Fisioteràpia
102714 Procediments generals en fisioteràpia 2 Guia docent FO 6 Fisioteràpia
102716 Bases nutricionals i farmacològiques en fisioteràpia Guia docent FO 6 Fisioteràpia
Total ECTS 4rt. quadrimestre   33  

 


 

TERCER CURS
Cinquè quadrimestre
Codi Assignatura Guies Tipus ECTS Cursada a
100621 Epidemiologia de la nutrició Guia docent FO 9 Nutrició-Dietètica
100617 Dietètica Guia docent FO 8 Nutrició-Dietètica
100613 Economia i empresa alimentària Guia docent FO 6 Nutrició-Dietètica
102717 Cinesiteràpia Guia docent FO 6 Fisioteràpia
102718 Mètodes específics d'intervenció en fisioteràpia 1 Guia docent FO 12 Fisioteràpia
Total ECTS 5è. quadrimestre   41  

 

Sisè quadrimestre
Codi Assignatura Guies Tipus ECTS Cursada a
100611 Higiene dels processos alimentaris Guia docent FB 6 Nutrició-Dietètica
100615 TICS aplicades a la nutrició Guia docent FB 6 Nutrició-Dietètica
100605 Bioestadística Guia docent FO 6 Nutrició-Dietètica
102719 Mètodes específics d'intervenció en fisioteràpia 2 Guia docent FO 6 Fisioteràpia
102741 Pràctiques clíniques I Guia docent PC 6 Fisioteràpia
102742 Pràctiques clíniques II Guia docent PC 6 Fisioteràpia
Total ECTS 6è. quadrimestre   36  

 


 

QUART CURS
Setè quadrimestre
Codi Assignatura Guies Tipus ECTS Cursada a
100618 Nutrició clínica i dietoteràpia Guia docent FO 13 Nutrició-Dietètica
100630 Nutrició en pacients crítics i dependents Guia docent FO 6 Nutrició-Dietètica
102723 Envelliment i dependència Guia docent FO 6 Fisioteràpia
102721 Legislació, salut pública i administració sanitària Guia docent FO 6 Fisioteràpia
102704 Psicologia i habilitats comunicatives Guia docent FB 9 Fisioteràpia
Total ECTS 7è. quadrimestre   40  

 

Vuitè quadrimestre
Codi Assignatura Guies Tipus ECTS Cursada a
100612 Qualitat i seguretat alimentària Guia docent FB 6 Nutrició-Dietètica
100620 Salut pública i nutrició comunitària Guia docent FB 9 Nutrició-Dietètica
100628 Nutrigenòmica Guia docent FO 6 Nutrició-Dietètica
102720 Fisioteràpia en especialitats clíniques Guia docent FO 12 Fisioteràpia
Total ECTS 8è. quadrimestre   33