Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Doble titulació: en Nutrició Humana i Dietètica i en Fisioteràpia    

La Universitat té com a missió formar professionals qualificats, d’acord a les necessitats d’una societat cada cop millor formada i que demanda més serveis i sobretot de millor qualitat i culturalment sensibles, on l’augment de l’esperança de vida i l’increment de les malalties cròniques associades amb un estil de vida inadequat, fan de l’atenció sanitària un procés complex i on és indispensable un abordatge des d’una perspectiva integral i multidisciplinar.

Al campus de la Unitat d'Igualada de la UdL s’imparteixen dues titulacions en l’àmbit de la Salut: el Grau en Nutrició humana i dietètica  i el Grau en Fisioteràpia, amb una demanda que supera àmpliament l’oferta de places. Per aquest motiu, vam proposar la Doble Titulació Oficial en Nutrició humana i dietètica i en Fisioteràpia, la qual creiem que dóna resposta a l’elevada demanda d’estudiants per cursar aquests ensenyaments. El professional amb aquesta formació podrà treballar en diferents àmbits específics aplicant els coneixements adquirits en els dos ensenyaments de forma independent, però també en aquells llocs de treball en el que es demanda un professional que ha de tenir els coneixements conjunts d’ambdós professions.