Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Fitxa

Denominació
Doble Titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia
Branca de coneixement
Ciències de la Salut
Menció/Especialitat
Professionalitzador
Any d'inici
2016-2017
Règim de dedicació
Temps complet
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
375 CTS
Idioma d'impartició
Català/Castella (75%). Anglès (25%)
Places
20
Curs acadèmic
2017/2018
Preu ECTS
39.53€ (preu oficial de la Generalitat de Catalunya)
Coordinador/a
Cristina Bravo i Mariona Jové
Secretaria
Cap de negociat acadèmico-docent del Campus de Ciències de la Salut: Eva Baldomà