Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents


Pla d'estudis nou

Els estudis de Grau en Nutrició Humana i Dietètica tenen 240 ECTS a cursar, igual que els estudis de Grau en Fisioteràpia. Aquest doble itinerari permet obtenir tots dos graus cursant 372ECTS distribuïts en un mínim de cinc cursos. La taula següent recull un resum de la quantitat de crèdits cursats:

 

Tipus d’assignatura

Titulació

 

Grau en Nutrició Humana i Dietètica

Grau en Fisioteràpia

Bàsiques

36

54

Obligatòries

108

96

Pràcticum

30

30

TFG

6

12

TOTAL ECTS

180

192

372

 

 

 

 

Pla d'estudis grau Fisioteràpia versus grau Nutrició Humana i Dietètica

Assignatures equivalents entre ambdós graus

PLA D'ESTUDIS

 

PREREQUISITS I COREQUISITS: algunes assignatures del Pla d'Estudis tenen prerequisits i corequisits de matriculació. Per a poder matricular-se d'una determinada assignatura l'alumne haurà de tenir aprovades les assignatures que li són prerequisit i haurà de matricular les assignatures que li són corequisit.

 

Esquema del pla d'estudis nou (Inici dels estudis curs 2018-19 i posteriors)

GUIES DOCENTS DEL CURS 2020-21
PRIMER CURS
Primer semestre
Codi Assignatura Guies Tipus ECTS Cursada a
102700 Estructura del cos humà 1 Guia docent FB 9 Fisioteràpia
102702 Funció del cos humà 1 Guia docent FB 6 Fisioteràpia
102709 Fonaments de Fisioteràpia 1 Guia docent FE 6 Fisioteràpia
100602 Química bàsica Guia docent FB 6 Nutrició-Dietètica
100607 Antropologia Guia docent FB 6 Nutrició-Dietètica
100601 Biologia i genètica Guia docent FB 9 Nutrició-Dietètica
Total ECTS 1r. semestre   42  

 

Segon semestre
Codi Assignatura Guies Tipus ECTS Cursada a
102703 Funció del cos humà 2 Guia docent FB 6 Fisioteràpia
102711 Valoració en Fisioteràpia 1 Guia docent FE 6 Fisioteràpia
102710 Fonaments en Fisioteràpia 2 Guia docent FE 6 Fisioteràpia
102701 Estructura del cos humà 2 Guia docent FB 6 Fisioteràpia
102705 Física i Biomecànica Guia docent FB 6 Fisioteràpia
100600 Bioquímica i metabolisme Guia docent FB 9 Nutrició-Dietètica
Total ECTS 2n. semestre   39  

 


 

SEGON CURS
Tercer semestre
Codi Assignatura Guies Tipus ECTS Cursada a
100638 Bromatologia Guia docent FO 9 Nutrició-Dietetíca
100642 Nutrició Guia docent FO 9 Nutrició-Dietètica
102706 Fisiopatologia 1 Guia docent FB 6 Fisioteràpia
102712 Valoració en Fisioteràpia 2 Guia docent FO 6 Fisioteràpia
102713 Procediments generals en fisioteràpia 1 Guia docent FO 6 Fisioteràpia
Total ECTS 3r. semestre   36  

 

Quart semestre
Codi Assignatura Guies Tipus ECTS Cursada a
100609 Processat d'aliments Guia docent FO 6 Nutrició-Dietètica
100610 Microbiologia i parasitologia dels aliments Guia docent FO 9 Nutrició-Dietètica
100640 Avaluació de l'estat nutricional Guia docent FO 3 Nutrició-Dietètica
102707 Fisiopatologia 2 Guia docent FB 6 Fisioteràpia
102714 Procediments generals en fisioteràpia 2 Guia docent FO 6 Fisioteràpia
102716 Bases nutricionals i farmacològiques en fisioteràpia Guia docent FO 6 Fisioteràpia
Total ECTS 4t. semestre   36  

 

TERCER CURS
Cinquè semestre 
Codi Assignatura Guies Tipus ECTS Cursada a
100621 Epidemiologia de la Nutrició  Guia docent FO 9 Nutrició-Dietetíca
100643 Dietètica  Guia docent FO 9 Nutrició-Dietètica
100613 Economia i Empresa Alimentària  Guia docent FO 6 Nutrició-Dietètica
102717 Cinesiteràpia  Guia docent FO 6 Fisioteràpia
102718 Mètodes Específics d'Intervenció en Fisioteràpia 1  Guia docent FO 12 Fisioteràpia
102741 Pràctiques Clíniques I (anual)  Guia docent PC 6 Fisioteràpia
102742 Pràctiques Clíniques II (anual)  Guia docent PC 6 Fisioteràpia
Total ECTS 5è semestre   54  

 

Sisè semestre 
Codi Assignatura Guies Tipus ECTS Cursada a
100611 Higiene dels processos alimentaris  Guia docent FO 6 Nutrició-Dietètica
100615 TICS aplicades a la Nutrició  Guia docent FO 6 Nutrició-Dietètica
100605 Bioestadística  Guia docent FB 6 Nutrició-Dietètica
102719 Mètodes Específics d'Intervenció en Fisioteràpia 2  Guia docent FO 6 Fisioteràpia
Total ECTS 6è semestre   24