Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

Aquesta doble titulació ha estat aprovada pel: Consell de Govern del 29 de juny de 2016


 

Els estudis de Grau en Nutrició Humana i Dietètica tenen 240 ECTS a cursar, igual que els estudis de Grau en Fisioteràpia. Aquest doble itinerari permet obtenir tots dos graus cursant 375 ECTS distribuïts en un mínim de cinc cursos. La taula següent recull un resum de la quantitat de crèdits cursats:  

Denominació del mòdul

ECTS

Assignatures comunes cursades al Grau en Fisioteràpia

54

Assignatures comunes cursades al Grau en Nutrició Humana i Dietètica

57

Assignatures especifiques del Grau en Fisioteràpia

138

Assignatures especifiques del Grau en Nutrició Humana i Dietètica

126

SUMA TOTAL CRÈDITS

375

 

Esquema-planificació del Pla d'estudis

Pla d'estudis grau Fisioteràpia versus grau Nutrició Humana i Dietètica

Assignatures equivalents entre ambdós graus

Calendari d'implantació dels  5 cursos

PREREQUISITS I COREQUISITS: algunes assignatures del Pla d'Estudis tenen prerequisits i corequisits de matriculació. Per a poder matricular-se d'una determinada assignatura l'alumne haurà de tenir aprovades les assignatures que li són prerequisit i haurà de matricular les assignatures que li són corequisit.

 

 

Esquema del pla d'estudis

 

GUIES DOCENTS DEL CURS 2017-2018
PRIMER CURS    
Primer quadrimestre   
codi  assignatura  Guies tipus ECTS Cursada a

102700

Estructura del cos humà 1

Guia docent

FB

9

Fisioteràpia

102702 Funció del cos humà 1  Guia docent FB 6 Fisioteràpia
102709 Fonaments de Fisioteràpia 1 Guia docent FE  6 Fisioteràpia
100602 Química bàsica Guia docent  FB  6 Nutrició-Dietètica
100607 Antropologia  Guia docent FB  6 Nutrició-Dietètica 
100601 Biologia i genètica  Guia docent FB 9 Nutrició-Dietètica
total ECTS 1r. quadrimestre   42  

 

Segon quadrimestre   
codi assignatura   tipus ECTS Cursada a
102703 Funció del cos humà 2 Guia docent FB 6 Fisioteràpia
102711 Valoració en Fisioteràpia 1 Guia docent FE 6 Fisioteràpia
102710 Fonaments en Fisioteràpia 2 Guia docent FE 6 Fisioteràpia
102701 Estructura del cos humà 2 Guia docent FB 6 Fisioteràpia
102705 Física i Biomecànica Guia docent FB 6 Fisioteràpia
100600 Bioquímica i metabolisme Guia docent FB 9 Nutrició-Dietètica
total ECTS 2n. quadrimestre   39  

 

SEGON CURS
Tercer quadrimestre   
codi assignatura   tipus ECTS Cursada a
100608 Bromatologia Guia docent FB 10

Nutrició-Dietetíca

100616 Nutrició Guia docent FE 11 Nutrició-Dietètica
102706 Fisiopatologia Guia docent FE 6 Fisioteràpia
102712 Valoració en Fisioteràpia 2 Guia docent FB 6 Fisioteràpia
102713 Procediments generals en fisioteràpia 1 Guia docent FB 6 Fisioteràpia
total ECTS 3r. quadrimestre   39  

 

Quart quadrimestre   
codi assignatura   tipus ECTS Cursada a
100609 Processat d'aliments Guia docent FB 6 Nutrició-Dietètica
100610 Microbiologia i parasitologia dels aliments Guia docent FE 9 Nutrició-Dietètica
102707 Fisiopatologia 2 Guia docent FE 6 Fisioteràpia
102714 Procediments generals en fisioteràpia 2 Guia docent FB 6 Fisioteràpia
102716 Bases nutricionals i farmacològiques en fisioteràpia Guia docent FB 6 Fisioteràpia
total ECTS 4rt. quadrimestre   33  

 

 

 

PRIMER CURS