Inici del Contingut

Matèria transversal

En aquesta doble titulació no es podrà optar per cap matèria transversal, donada la importància de cursar les assignatures específiques, totes seran de caràcter obligatori. Així podrem assegurar que l’alumne surti amb totes les competències del doble grau ben assolides.