Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Guies Docents 2016-2017

 

Esquema del pla d'estudios

Planificació docent del curs 2016-2017:

PRIMER CURS    
Primer quadrimestre   
codi  assignatura  Guies tipus ECTS Cursada a

102700

Estructura del cos humà 1

Guia docent

FB

9

Fisioteràpia

102702 Funció del cos humà 1  Guia docent FB 6 Fisioteràpia
102709 Fonaments de Fisioteràpia 1 Guia docent FE  6 Fisioteràpia
100602 Química bàsica Guia docent  FB  6 Nutrició-Dietètica
100607 Antropologia  Guia docent FB  6 Nutrició-Dietètica 
100601 Biologia i genètica  Guia docent FB 9 Nutrició-Dietètica
total ECTS 1r. quadrimestre   42  

 

Segon quadrimestre   
codi assignatura   tipus ECTS Cursada a
102703 Funció del cos humà 2 Guia docent FB 6 Fisioteràpia
102711 Valoració en Fisioteràpia 1 Guia docent FE 6 Fisioteràpia
102710 Fonaments en Fisioteràpia 2 Guia docent FE 6 Fisioteràpia
102701 Estructura del cos humà 2 Guia docent FB 6 Fisioteràpia
102705 Física i Biomecànica Guia docent FB 6 Fisioteràpia
100600 Bioquímica i metabolisme Guia docent FB 9 Nutrició-Dietètica
total ECTS 2n. quadrimestre   39