Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Calendari de preinscripció i matrícula

La Unitat de Gestió Acadèmica publica al seu web tota la informació sobre la preinscripció i la matrícula dels estudiants de primer curs i nou accés.

La Unitat de Gestió Acadèmica publica al seu web tota la informació sobre la matrícula dels estudiants d’altres cursos.