Inici del Contingut

Acreditació de la tercera llengua

ACREDITACIÓ DE LA TERCERA LLENGUA EN ELS GRAUS

La UdL considera que el domini de llengües és un aspecte cabdal en la formació universitària, per la qual cosa vol contribuir a estendre el coneixement de terceres llengües entre els seus estudiants. Per això, cal saber els coneixements d'idiomes (alemany, anglès, francès o italià) amb què arribeu a la Universitat, motiu pel qual haureu d'emplenar l'imprès Acreditació de terceres llengües dels estudiants de nou accés als estudis de grau que trobareu amb la documentació de la matrícula.

A partir de les dades obtingudes, la UdL posarà en marxa els recursos necessaris, d'acord amb la disponibilitat de cada moment, perquè els estudiants puguin assolir un nivell adequat d'una tercera llengua durant el període d'estudis.